Wonder-reis

Reis door het lichaam
voor kinderen van 4 tot 8 jaar

Kinderen bekrachtingen door het stimuleren van lichaamsbewustzijn, zelfbeswustzijn en eigenwaarde. Doordat de lichaamsbewustwording wordt gestimuleerd en de kinderen leren luisteren naar hun lichaam worden ze bekrachtigd in het maken van keuzes die hun welzijn en gezondheid dienen.

Via een reeks van 7 creatieve lessen, waarin het scheppen van plezier voorop staat, worden de kinderen meegenomen op een gezamenlijk avontuur door hun eigen lichaam. Iedere les staat in het teken van een specifiek lichaamsdeel.

In de laaste les worden alle lichaamsdelen met elkaar verbonden en staat het hele lichaam als eenheid centraal.

De verschillende lichaamsdelen worden verkend, ontdekt en beleefd via lichaamsgericht onderwijs, beweging en yoga in combinatie met tekenen. Mindfulness is de rode draad door de hele reis.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van andere creatieve gereedschappen zoals: dans, visualisaties, bewegingsspelletjes, kringgesprekken en verhaaltjes om zo spelenderwijs het bewustwordingsproces te stimuleren. Iedere les wordt afgesloten met tekenen, inkleuren en/of schilderen van het behandelde lichaamsdeel.

Dit biedt de kinderen de mogelijkheid hun ervaringen en belevingen tot expressie te brengen en te verankeren.

Favicon De Wonderboom
Kortom: een creatief logboek voor verslaggeving van de ontdekkingsreis. Aan het einde van het programma zal het gehele lichaam getekend/ingekleurd zijn en hebben de kinderen een leuk en waardevol “souvenier” van hun reis om mee naar huis te nemen.


Meerwaarde programma:

 • Bevorderen van het lichaamsbewustzijn
 • Vergroten van de kennis over het lichaam
 • Leren samenwerken met het lichaam
 • Stimuleren sociaal- emotionele ontwikkeling waaronder samenwerking, respect en compassie
 • Bevorderen van een positief zelfbeeld, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen
 • Lichaamsbeweging met plezier
 • Stimulans tot bewegen
 • Ontwikkelen van bewegingsexpressie
 • Uitbreiden van het bewegingspatroon
 • Ontwikkelen van zelfstandig bewegen
 • Stimuleren van dansplezier en creativiteitsontwikkeling
 • Verbinden van het fysieke en mentale aspect
 • Stimuleren van de motorische en cognitieve ontwikkeling
 • Vergroten van de flexibiliteit, kracht, balans en mobiliteit van het lichaam

Reis door het lichaam© is een creatief en educatief programma, speciaal voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, ontwikkeld door Esther Arends
www.reisdoorhetlichaam.nl

Nadja is een gediplomeerde ‘Reis door het Lichaam’-docente.